Terapię logopedyczną lub neurologopedyczną prowadzę po wcześniejszym sporządzeniu diagnozy. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzam wywiad logopedyczny z rodziną pacjenta oraz badanie mowy pacjenta, tj. badanie rozumienia mowy i nadawania mowy.

Plan terapii, metody i techniki dostosowuję do wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjenta. W swojej pracy wykorzystuję liczne pomoce logopedyczne i dydaktyczne, w tym własnego autorstwa.

Każdy pacjent, który rozpoczyna terapię ma zakładany zeszyt ćwiczeń, do którego wkleja „karty ćwiczeń”. W trakcie spotkań otrzymuje indywidualne materiały do samodzielnej pracy. Zeszyt jest informacją o postępach w terapii.

Terapię prowadzę w miłej i przyjaznej atmosferze. Ogromnie ważne dla mnie jest nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentem. To w dużej mierze warunkuje prawidłowe oddziaływanie terapeutyczne i motywuje pacjenta do systematycznych ćwiczeń w domu.

Spotkania z reguły odbywają się 2-4 razy w miesiącu, w godzinach popołudniowych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Czas trwania jednego spotkania dostosowany jest od wieku pacjenta.

Terapia dzieci :
Praca indywidualna z dzieckiem trwa 30 - 40 minut.

Terapia młodzieży :
Praca indywidualna z nastolatkiem trwa 40 - 50 minut.

Terapia dorosłych :
Praca indywidualna z osobą dorosłą trwa 50 - 60 minut.

© 2008 - 2012 Gabinet Logopedyczny DIALOG Edyta Stasikowska-Janik :: Realizacja : Strony www Konin Rabanet