Witam wszystkich, którzy zdecydowali się zajrzeć na moją stronę. Z wykształcenia i zamiłowania jestem pedagogiem i logopedą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo –wychowawcza oraz Studia Podyplomowe w zakresie logopedii. Podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności pogłębiałam wiedzę na specjalistycznych Studiach Podyplomowych z zakresu neurologopedii, uzyskując dyplom neurologopedy. Obecnie specjalizuję się w tej dziedzinie.

W swoim życiu zawodowym postawiłam na pracę z ludźmi i nieustającą potrzebę niesienia pomocy innym. To przeświadczenie towarzyszy mi już kilkanaście lat pracy zawodowej. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Praktykę w zawodzie zdobywałam min. w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Poznaniu, Łodzi i Koninie, Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi, NS ZOZ Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Słuchu w Łodzi, Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojskowej Przychodni Foniatrycznej w Łodzi, Neurorehabilitacyjnym NZOZ w Michorzewie, Fundacji Mielnica w Koninie.

Zawód logopedy jest moim w pełni dojrzałym i świadomym wyborem dalszej drogi życiowej. W indywidualnej pracy z pacjentem realizuję moje szczególne predyspozycje i umiejętności, a neurologopedia daje mi możliwość pogłębiania zainteresowań w dziedzinie nauk medycznych i społecznych.

Prywatna praktyka logopedyczna i neurologopedyczna pozwala na prowadzenie terapii zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

Praca z dziećmi daje bezgraniczną radość, uczy ufności, szczerości i otwartości serca.

Praca z dorosłymi uświadamia, co tak naprawdę w życiu człowieka jest największą wartością, a tym samym uczy mądrości, pokory i cierpliwości.

Jestem głęboko przekonana, że człowiek jest tyle wart ile potrafi dać siebie innym.

© 2008 - 2012 Gabinet Logopedyczny DIALOG Edyta Stasikowska-Janik :: Jesteśmy w katalogu stron Konin